Kullanım Koşulları

siterobot.io (siterobot.io) sitesi yürürlükteki tüm kurallara, yönetmeliklere ve kanunlara uygun olarak iş yapma yükümlülüğüne sahiptir. Biz tüm kullanıcıların güven ve saygıyı muhafaza edecek şekilde davranmalarına yardım etme amacına bağlıyız.

Yasal zorunluluklar, kurallar ve koşullar aynı zamanda sitemizi uygun bir şekilde kullanmak için her zaman takip edilmesi gereken bir yükümlülükler ve hükümlülükler rehberi olarak yazılmıştır. Bu kapsamda herhangi bir politika veya prosedürün ihlali hesabın kapatılmasına kadar gidebilecek disiplin cezalarına neden olacaktır. Bu konu ile ilgili tüm sorular siterobot.io üzerinde size takip edilmesi gereken doğru prosedürlerle ilgili ek bilgi veren ve herhangi bir sorununuza çözüm bulan destek hattına iletilmelidir.

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

Yasal Uyarı

Bu sözleşme, "Kullanıcı Sözleşmesi", "Kullanım Koşulları Sözleşmesi" olarak da anılabilir. "Gizlilik Politikası", "Davranış Kuralları", "Telif Hakları", "Güvenlik İbrazı" gibi diğer yasal zorunlulukları da kapsamaktadır. siterobot.io üzerinde hesap açarak, Kullanım Koşulları Sözleşmesi'ni okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul, beyan etmiş oluyorsunuz.

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan siterobot.io Kullanım Koşulları (bundan böyle kısaca 'Kullanım Koşulları' olarak anılacaktır), Sistem Robotik Yazılım Hizmetleri Limited Şirketi ile siterobot.io üzerinde hesap açmış olan kullanıcı arasında, kullanıcının siterobot.io üzerinde hesap açması amacıyla ve Kullanım Koşulları'nın, siterobot.io platformunun bulunduğu elektronik ortamda kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

siterobot.io üzerinde hesap açarak, Kullanım Koşulları'nın tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

2. Tanımlar

siterobot.io: siterobot.io isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu web sitesinin sahibi ve işleticisi olarak Sistem Robotik Yazılım Hizmetleri Limited Şirketi.

Kullanıcı: siterobot.io üzerinde hesap açan ve siterobot.io üzerinde sunulan hizmetlerden, işbu Kullanım Koşulları'nda belirtilen konular dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi. İşbu sözleşmede Müşteri olarak da anılacaktır.

Platform: siterobot.io platformunun kullanıcılara siterobot.io kapsamında sunmuş olduğu dijital ortam.

Sağlayıcı: siterobot.io platformunun kullanıcılarına sunduğu ürün ve hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını temin ettiği internet servisleri ve hizmetleri için altyapı sağlayıcılarıdır.

siterobot.io Hizmetleri: Kullanıcıların Kullanım Koşulları'nda tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, siterobot.io tarafından, platform içerisinde ortaya konulan uygulamalar ve servisler.

siterobot.io Kullanıcı Finansal Hesabı: siterobot.io üzerinde hesap açan kullanıcının siterobot.io işlemlerini gerçekleştirebilmek için, siterobot.io kapsamında kullanılan cari hesap.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanım Koşulları'nın konusu, siterobot.io üzerinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanım Koşulları'nın kapsamı, Kullanım Koşulları ve ekleri ile siterobot.io içerisinde yer alan, kullanıma, hesap açmaya ve hizmetlere ilişkin olarak siterobot.io tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanım Koşulları'nın hükümlerini kabul etmekle, siterobot.io içinde yer alan, kullanıma, hesap açmaya ve hizmetlere ilişkin olarak siterobot.io tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Hesap Açma ve siterobot.io Hizmetlerinin Kullanım Şartları

4.1 Hesap açma veya başka bir deyişle -hesap oluşturma-, siterobot.io platformunun ilgili bölümünden, kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından siterobot.io üzerinde hesap açmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması, e-posta doğrulaması ile tamamlanır. Hesap açma işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanım Koşulları'nda tanımlanan kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 siterobot.io üzerinde hesap açabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, siterobot.io tarafından, geçici olarak siterobot.io üzerinde alım yapmaktan uzaklaştırılmış veya siterobot.io üzerinde alım yapmaktan süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanım Koşulları'nın 5.2 maddesi uyarınca, siterobot.io tarafından geçici olarak alım yapmaktan uzaklaştırılmış veya alım yapması süresiz yasaklanmış olan kişilerin siterobot.io hesap açma işlemlerini tamamlamış olmaları, siterobot.io kullanıcısı olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

4.3 siterobot.io Hizmetleri: Kullanıcıların Kullanım Koşulları'nda tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, siterobot.io tarafından, platform içerisinde ortaya konulan uygulamalar ve servislerdir.

siterobot.io, kullanıcıların Kullanım Koşulları'nda tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman siterobot.io hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. siterobot.io tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, siterobot.io tarafından, ilgili siterobot.io hizmetinin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu sayfalar ile kurumsal bilgilerin ve yasal zorunlulukların olduğu sayfalar ve/veya duyuru panosundan kullanıcılara duyurulur.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, hesap açma prosedürlerini yerine getirirken, siterobot.io platformunun hizmetlerinden faydalanırken ve siterobot.io üzerindeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanım Koşulları'nda yer alan tüm şartlara, siterobot.io platformunun ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, gizlilik politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, siterobot.io platformunun kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple siterobot.io'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcıların siterobot.io tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden siterobot.io platformunun, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

ç) Kullanıcılar, siterobot.io dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. siterobot.io, kullanıcılar tarafından siterobot.io'a iletilen veya siterobot.io üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

d) Kullanıcılar, siterobot.io platformunun yazılı onayı olmadan, Kullanım Koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

e) siterobot.io platformunun sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siterobot.io'u kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla siterobot.io üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, siterobot.io dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. siterobot.io, kullanıcıların Kullanım Koşulları hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak siterobot.io üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

f) Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından siterobot.io üzerinde sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden veya kullanıma sunulan uygulama ve servislerden dolayı siterobot.io platformunun, siterobot.io çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. siterobot.io, kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

g) Kullanıcılar siterobot.io üzerinde işlem yaparken veya öncesinde siterobot.io ürün, hizmet veya servisleri için geçici kullanım hakları elde etmek ve kullanabilmek için talep ettikleri miktarda kullanım kredisi satın alırlar ve bu satın alımları siterobot.io tarafından faturalandırılır. Bu satın alımla birlikte ilgili ürün, sanal kaynaklar (sanal sunucu, sanal donanım, sanal altyapı, bulut bileşenleri vb.), hizmet veya servis kullanım hakları kullanıcıya elektronik ortamda önce rezerve, sonra teslim ve tahsis edilir. Teslim ile aynı anda bu kaynaklar kullanıcı için çalışmaya başlar ve böylece kullanıcı tarafından fiilen tüketilmesine ve kullanılmasına başlanmış olur. Satın aldıkları bu kullanım kredileri miktarı ve kullanımları ile değişen bakiyeleri kullanıcı finansal hesaplarında gösterilir. Kullanıcının sahip olduğu kullanım kredileri, siterobot.io sitesindeki servis yönetim sayfaları aracılığı ile yaptıkları kullanımlarda, rezerve ettikleri ve ilgili servislerin sağladığı kaynakların çalışma yoğunluğu ve süresi kadar, önceden siterobot.io tarafından duyurulan ve belirtilen miktarlarda eksilir. Bu kullanım kredileri yalnızca siterobot.io sitesinde kullanıcıların kullanılması için geçerlidir, para değildir, para yerine geçmez, paraya çevrilemez, satılamaz veya devredilemez.

ğ) Kullanıcı, siterobot.io platformunun gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple siterobot.io üzerinden her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Kullanıcılar siterobot.io üzerinde yer alan kendi hesapları veya tanıdıklarına ait hesaplar arasında para veya parasını ödeyerek hak kazandıkları servis-ürün-hizmet transferini sağlayacak şekilde işlem yapamayacaklarını ve siterobot.io platformunun işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde siterobot.io platformunun uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları'nın hükümlerinin siterobot.io platformunun mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

i) siterobot.io, kullanıcılarına, kendi talepleri doğrultusunda, siterobot.io tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, kullanıcı hesap yönetimi aracılığıyla, mobil ortam dahil, her türlü bilgilendirme, tanıtım ve mesajlarının siterobot.io platformunun faaliyet gösterdiği her mecrada siterobot.io tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

j) Kullanıcı, siterobot.io platformunun mobil uygulamada kredi kartı bilgileri şifrelenmiş şekilde kendi cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı siterobot.io platformunun herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

k) Kullanıcı hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

l) Kullanıcı sunucu veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

m) Kullanıcı sunucularının veya diğer kaynaklarının aşırı sistem yükü yaratması ve bu tür sebeplerden diğer siterobot.io müşterilerinin servislerini aksatacak duruma neden olmasından ötürü servislerinin durdurulabileceğini ve para iadesinin yapılmayacağını kabul eder.

n) Kullanıcı satın aldığı her tür hizmet kapsamında kota aşımı süreçlerinde servisin otomatik olarak durdurulacağını kabul eder.

o) Kullanım koşulları 5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri d maddesinde belirtildiği şekilde sunulmaktadır. Sunucular, tahsis edilen IP'ler ve diğer tüm kaynaklar siterobot.io tarafından ön ödemeli olarak tahsis edilmektedir. Bununla beraber siterobot.io platformuna yapılan kredi kartı ödemeleri 3D secure işlem güvencesi ile gerçekleştirildiği için geri ödeme yapılmamaktadır.

ö) Kullanıcı sunucularında lisanssız veya deneme süresi bitmiş yazılımları kullanmayacağını, sahibi olduğu sunuculardan 3. parti kişilere T.C. kanunlarına aykırı yazılı, görsel, sesli içerik yayınlamayacağını, virüs veya virüs dağıtan yazılımları kullanmayacağını, erotik ve pornografik yayın yapmayacağını kabul eder. Ayrıca 5651 sayılı Kanun kapsamında açık olarak ifade edilen intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve yanıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini , müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanunda yer alan suçlara ait materyalleri kullanmasina kesinlikle izin verilmemektedir ve müşteri bunları yapmayacağını kabul eder.

5.2. siterobot.io platformunun Hak ve Yükümlülükleri

a) siterobot.io, platformda sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. siterobot.io, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, siterobot.io platformunun talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. siterobot.io tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, siterobot.io tarafından yapılabilir. siterobot.io tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

b) siterobot.io, platform üzerinden, siterobot.io platformunun kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle siterobot.io tarafından sağlanmış olabilir ve link verilen web sitesini veya web sitesini işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. siterobot.io üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında siterobot.io platformunun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Kullanıcılar ve siterobot.io hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanım Koşulları'nın onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

ç) Kullanıcıların, siterobot.io üzerinde hesap açarken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "ticari ünvan" isimleri de işbu Kullanım Koşulları içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcıların "kullanıcı ismi" veya "ticari ünvan" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal hakları ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, siterobot.io Kullanım Koşulları'na aykırı bu durumun düzeltilmesini kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse kullanıcıya önceden haber vermeksizin kullanıcının hesabını geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

d) siterobot.io, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından ‘siterobot.io destek' aracılığı ile başvuruları inceleyecektir. siterobot.io'a hak sahibi koruma programı ile yapılan başvurular sonucunda kullanıcılara ilişkin finansal hesaplarını dondurma, servis ve hizmetleri durdurma ve gerektiğinde kullanıcılar'ın hesaplarını ve hesap açmalarını askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

e) siterobot.io, gerekli gördüğü durumlarda (her türden pornografik unsurlar, hakaret içeren, terör ve her tür şiddeti teşvik eden, kişilik haklarını ve ticari itibarı zedeleyici, fikir haklarını çiğneyen vb içerik barındıran) kullanıcılara, önceden uyarıda bulunmaksızın, kendileri hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, siterobot.io ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, siterobot.io'u hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, siterobot.io platformunun, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Kullanıcı'nın, satın aldığı ürün, hizmet ve servisler ile elde ettiği kaynakları direkt veya dolaylı olarak yasa dışı veya etik dışı eylemlerde kullanmasından doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir, siterobot.io sorumlu tutulamaz.

g) Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin tek seferlik, aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler siterobot.io tarafından bildirilecektir.

ğ) Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra siterobot.io hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarardan müşteri sorumlu olacaktır.

h) siterobot.io, müşterilerinin servis ve hizmetlerinin bakiye yetersizliği nedeniyle durdurulmaması için kendi talimatlarıyla otomatik ödeme işlemlerinin yapılabilmesi adına kaydettikleri kredi kartı bilgilerinin mail order ve sanal pos yöntemi ile ödeme almak için gereken verilerini güvenli şifreleme ile şifrelenmiş olarak korunaklı sistemlerde saklayabilir.

ı) siterobot.io, müşterilerinin yedeklerini düzenli tutabilmeleri için gereken araçları platform üzerinde özen ve ehemmiyetle sağlamaktadır. Yedekleme konusundaki tüm sorumluluk müşteriye aittir. siterobot.io müşteri talebi dışında yedek almakla mükellef değildir, yedekleme ve yedekten geri alma konusunda doğabilecek zararlardan ve kayıplarından da sorumlu tutulamaz.

i) Müşterinin satın aldığı hizmet herhangi bir nedenden ötürü saldırı, hack, virüs vb. kötü sonuç doğurabilecek etkenlere maruz kalıyor ve bu sebeple siterobot.io platformunun müşteriye hizmet vermesi zorlaşıyor ya da imkansız hale geliyor ise, siterobot.io hizmeti iptal etme ve tahsil ettiği ücreti geri ödememe hakkını saklı tutar. Bu nedenle doğabilecek zararlardan ve kayıplardan siterobot.io sorumlu tutulamaz.

j) siterobot.io, sunucu veya diğer kaynakların kullanıcı bakiyesinin azalması veya tükenmesi, kaynak kullanım süresi sonu, hizmetin devamının yasalara uygunluk açısından riskli olduğun düşünülmesi gibi durumlardan sonra durdurma, kapatma, silme, hizmeti tamamen iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu tür durumlarla kapatılan kaynaklar veya sonlandırılmış hizmetler ile süresi dolmuş veya ödemesi sağlanmamış hizmetlerin iptalinden sonra siterobot.io'nun herhangi bir veri kaydı veya herhangi bir geçmiş kaydı tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

k) siterobot.io, servislerini tehdit eden, etmekte ya da edebilecek olan tüm hizmetleri önceden bilgi vermeksizin süreli ya da süresiz olarak duraklatabilir.

l) siterobot.io, kullanım koşullarına aykırı davranışlarda bulunduğu veya kuralları ihlal ettiği tespit edilen kullanıcıların hesaplarını kapatma hakkını saklı tutar.

m) siterobot.io, yönetmelikle belirlenen esas ve usuller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.

n) siterobot.io, yalnızca yer sağlayıcılarla hizmet alanlar(siterobot.io kullanıcıları) arasında hizmet kullanımı konusunda aracılık yapar. Hizmet alan kullanıcılar hangi sağlayıcıdan hizmet alacaklarını, yalnızca platformun onlara sunduğu seçenekler dahilinde satın alabilirler-yararlanabilirler-kullanabilirler ve baştan kabul etmiş olurlar. Siterobot.io ile ilgili veya ilgisiz herhangi bir sağlayıcının çalışma modeli ve politikaları, siterobot.io için bir örnek, referans veya kıyas gösterilemez. Buna göre dolaylı olarak siterobot.io, yer sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

o) siterobot.io, dolaylı olarak yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, 5651 sayılı kanunun 8. ve 9. maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.

ö) siterobot.io platformundan satın alınan hizmetler ile kullanılan kaynakların, 3. kişilerin eposta adreslerine istenmeyen, rahatsız edici veya reklam içerikli yığınsal eposta gönderilmesi maksadı ile kullanılması yasaktır. siterobot.io şikayet, diğer bildirimler veya uyarı sistemleri doğrultusunda, istenmeyen, rahatsız edici, reklam içerikli yığınsal (spam) eposta gönderimi tespit ettiğinde Müşteriye sağladığı hizmetleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını haizdir.

p) siterobot.io, müşterilerinin satın aldıkları hizmetler ile kullandıkları kaynakların fiziksel olarak doğru çalışıyor olmaması durumunda müşteriye arızanın tespiti ve onarımı konusunda destek verebilir. Ancak bu kaynakların üzerinde kullanım, yazılım kurulumu, yazılım derleme, yazılım lisanslama, virüsler ile kötü niyetli ve casus yazılımlardan temizleme, işletim sistemi, servisler, ağ yapılandırması vb. konularda müşteriye destek vermekle mükellef değildir. Müşteri, özel destek taleplerini siterobot.io ekiplerine ileterek bu desteği satın alabilir. siterobot.io her destek talebini kendi özelinde saat/iş gücü ve maliyet değerlendirmelerine göre bedellendirir.

6. Hizmetler

siterobot.io, kullanıcılarının dijital varlıklarını (sunucu, sanal özel ağ, web sitesi, depolama alanı vb.) oluşturmasında ve yayınlamasında gerekli olan sanal -altyapı ve donanımı-, farklı bir sağlayıcıdan ticari olarak temin ederek yine kullanıcılara servisler ve ürünler bazında sağlamaktadır. Kullanıcılar, kullanmak istedikleri servis, ürün veya hizmetler için işbu sözleşmenin 5.1 maddesinde belirtilen şekil ve hususlar dahilinde kullanmayı, ödeme yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1. Sunucular (IAAS)

Kullanıcılar, siterobot.io platformunun kendilerine sağladıkları bu servis ekranları ile kendilerine sunulan seçim ve paketler dahilinde sanal sunucular oluşturabilirler.

6.2. Uygulama Barındırma Platformu (PAAS)

Kullanıcılar, siterobot.io platformunun kendilerine sağladıkları bu servis ekranları ile belirlenmiş ve kendilerine sunulan paketler ve yönergelerin sınırları dahilinde uygulamalarını barındırabilirler.

7. Ücretlendirme

siterobot.io, ürün veya servislerinin, IAAS & PAAS & SAAS olarak bilinen hizmetler de dahil olmak üzere tüm kullanım ücretlerini ve ek hizmetlerle ilgili hizmet ücretlerini, siterobot.io üzerinde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. siterobot.io üzerinde aksi belirtilmediği takdirde, siterobot.io üzerindeki hizmetler karşılığı alınacak ücretler, ABD doları (USD) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

8. Gizlilik Politikası

siterobot.io, kullanıcılara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. siterobot.io, kullanıcılara ait gizli bilgileri, Kullanım Koşulları'nda ve Gizlilik politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

9. Diğer Hükümler

9.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) siterobot.io platformunun (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (siterobot.io platformunun telif haklarına tabi çalışmalar) siterobot.io'a ait olarak ve/veya siterobot.io tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, siterobot.io hizmetlerini, siterobot.io bilgilerini ve siterobot.io platformunun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının siterobot.io platformunun hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı siterobot.io'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) siterobot.io platformunun, siterobot.io hizmetleri, siterobot.io bilgileri, siterobot.io telif haklarına tabi çalışmalar, siterobot.io ticari markaları, siterobot.io ticari görünümü veya siterobot.io vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

c) Kullanıcılar, siterobot.io platformunun marka ve logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

9.2. Sözleşme Değişiklikleri

siterobot.io, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanım Koşulları ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, siterobot.io üzerinde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşulları'nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanım Koşulları, kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, siterobot.io, işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, siterobot.io için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için siterobot.io'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve mevzuatı uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları'ndan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanım Koşulları, kullanıcı siterobot.io üzerinde hesabı olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; kullanıcı'nın hesap açma süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak hesabının durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. siterobot.io, kullanıcıların işbu Kullanım Koşulları'nı ve/veya, siterobot.io içinde yer alan kullanıma, hesap açma ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanım Koşulları'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, siterobot.io platformunun uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Kullanıcı'nın, satın aldığı veya kiraladığı ürün, hizmet ve servisler ile elde ettiği kaynakları direkt veya dolaylı olarak yasa dışı veya etik dışı eylemlerde kullanması veya bunun tespiti

b) Kullanıcı'nın işbu sözleşmenin 12. Davranış Kuralları maddesinin içeriğinde belirtilen hususlardan birini ihlal etmesi,

c) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, siterobot.io platformunun işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

d) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, siterobot.io platformunun diğer kullanıcıların kullanımlarını veya satın aldıkları veya kiraladıkları hizmetlerin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

e) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı hesabını başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

f) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

g) Kullanıcıların, siterobot.io üzerinde satın alımlarından sonra kullanım ile doğacak ve hesap yönetim panelleri ve eposta, telefon yolu ile kendilerine bildirilen borçlanmaları için ödeme yapmamaları